Procentstigning

Når du vil finde procentstignignen mellem to tal.
Udregner
Formel
Eksempler
Hvad er en stigning fratil?
Resultat:

Find procentandel

Find hvilken procentandel et tal udgør af et andet.
Udregner
Formel
Eksempler
Hvilken andel udgørud af?
Resultat:

Find det hele tal

Find et tal når du kender en procentdel af det.
Udregner
Formel
Eksempler
udgør en andel påaf hvilket tal?
Resultat:

Procent af noget

Find hvilken andel en procent er af et tal.
Udregner
Formel
Eksempler
Hvad er en andel påaf?
Resultat:

Udregn Procent med Online Procent Regner

Procentregner.dk er en online procent lommeregner, der kan hjælpe dig med procent regning. Med denne online procent regner kan du nemt udregne procent uden at skulle lave beregningerne selv. Dette værktøj kan regne på flere forskellige måder. For eksempel kan du finde en procent stigning fra et tal til et andet, eller du kan finde ud af hvad en specifik procent af et tal giver. Derudover kan du med denne procent calculator også beregne procent på andre måder. Du kan nemlig også se hvordan man finder procent af et tal, eller hvordan man laver en omregning til procent.

Det kan nemlig være rigtigt smart med en procent lommeregner fordi, man måske står og tænker hvordan regner man procent og ikke lige kan huske hvad man lærte i skolen. Det kan også være, at du står og skal finde ud af hvor mange procent udgør af et tal og igen ikke kan huske beregningen. Der er procentregner.dk utroligt smart, da man hurtigt kan få hjælp til udregning af procent eller bare til at regne procent generelt. Udover at procentregner kan lave procent regning for dig, kan den også vise dig hvordan du gør i fremtiden. Hjemmesiden viser nemlig ikke kun resultatet, men også formelen du skal bruge, sådan at du selv kan regne procent i fremtiden.

Lav procentregning på fire måder

Vores online procent regner gør at ud kan regne procent ud ved fire forskellige matematiske problemstillinger og med fire forskellige formler. Procentregning kommer nemlig i flere forskellige former, sådan at man ikke altid kan regn procent på den samme måde. Vores lommeregner med procent har følgende forskellige regneformer.

Stigning i procent

Står man med to beløb og skal finde en stigning i procent, kan man bruge Procentregner.dk. Det er utroligt nemt at bruge hjemmesiden til at udregn procent stigning – man indsætter blot tallene i de to felter, også regner maskinen ad sig selv. Man kan derudover også bruge denne procent lommeregner til at regne et procent fald. Det fungerer blot på samme måde. Man indtaster bare det største tal først og det laveste derefter. Så udregner maskinen det procent fald, som der er mellem de to tal.

Find procent

Står du med to tal og skal finde ud af hvilken procent det ene tal udgør af det andet, kan du også bruge Procentregner.dk. Her kan du nemt let finde procent mellem to tal. Derudover kan du også bruge denne regnemaskine, hvis du skal finde forskellen i procent mellem to tal. Det er også utroligt nemt at bruge regnemaskinen her. Du indsætter blot de to tal, også giver den dig forskellen mellem de to tal tilbage.

Dette er ofte brugbart når man for eksempel har to priser på en vare, hvor den ene er normalprisen og den anden er rabatprisen. Her vil man ofte gerne vide hvor stor en besparelse, som der er på dette produkt. Dette kan man nemt regne ud med dette værktøj.

Find det hele tal

Den tredje regnemetode, som vores procent calculator har, er at du kan udregn procent når du skal finde det hele tal. Man kan bruge denne regnemetode når man har et tal, samt hvilken andel dette tal udgør af det hele tal. Derefter indsætter man blot de to værdier på hjemmesiden, også får man det hele tal. Denne slags problemer er ofte set i matematikopgaver, og kan bruges mange steder i den virkelige verden.

Procent af noget

Den fjerde og sidste regnemetode, som du kan bruge på hjemmesiden, er til at finde procent af et beløb eller en værdi. Det er altså når man står med det fulde tal, samt en procentværdi, så kan man finde ud af hvor meget den procentværdi er af det fulde tal. Det er nok den nemmeste udregning af de fire metoder, men vi mener stadig den er relevant på siden.

Selvom det er simpel procentregning, er den stadig meget relevant, da det nok er den, som bliver brugt mest i den virkelige verden. Det gælder ved alt fra beregning af skat og lige til online bonusser. Et eksempel kunne være, at du indbetaler 700 kr. hos et online casino og får en procentuel casino bonus af indskuddet – her kan du så beregne den nominelle bonus på baggrund af procentsatsen.

Hvordan regner man så selv procent?

Hvordan finder man procent? Når man står og skal beregn procent, kan vi godt forstå, at det virker nemmere at finde en lommeregner frem og lade den klare det hårde arbejde. Vi vil alligevel for god ordens skyld gerne vise, hvordan du helt selv kan løse dine procent problemer, uden at bruge et online værktøj eller en lommeregner. Det kan være en smule uoverskuelig i starten fordi, at man skal huske på et par forskellige formler ud fra hvilket problem man prøver at løse. For står du og tænker hvor mange procent udgør x af y, så er det faktisk ikke det samme som at finde procent af et beløb, hvilket betyder at de faktisk skal bruge to forskellige formler.

Hvis du skal finde stigningen i procent

Stigningen i procent kan findes ved at bruge denne formel:
\(x-y=z\)
\( (\, z \div y )\, \times 100 = \text{procentstigning} \)

Okay, så det ser måske en smule indviklet ud, men det er faktisk rimeligt simpelt. Her kommer der en forklaring, som burde simplificere det en smule.

Det du gør for at finde en stigning i procent tager du først og finder forskellen mellem de to tal – altså du trækker det mindste tal fra det største tal og husker på svaret.

Nu har du forskellen mellem du to tal og dividerer med det sidste tal. Til sidst tager du og ganger det hele med 100 også har du faktisk svaret.

Det er faktisk det hele – Sådan kan du nemt udregne procent når du skal finde en procent stigning mellem to tal.

Hvis du skal finde hvilken procentandel et tal udgør af et andet

Står du og vil vide hvor stor en procentandel et tal udgør af et andet kan du bruge denne formel:
\( x \div y \times 100 = procentandel \)

Tænker du hvor mange procent udgør x af y, så er det faktisk rimeligt nemt. Du tager blot det ene tal og dividerer med det andet tal. Derefter ganger du resultatet med 100 – også har du faktisk den andel i procent som det ene tal udgør af det andet.

Dette er måske en af de nemmeste former for procent regning. Denne slags problemer har du for eksempel brug for at løse, når du står med en pris og en førpris og vil vide hvor stor procentforskellen er mellem de to tal.

Når du kender et deltal samt hvilken procentdel det udgør af det hele tal

Når du kender et deltal af det fulde tal, samt hvilken procentdel deltallet udgør det fulde tal, er det faktisk ret nemt at regne uden uden at bruge en lommeregner med procent. Du bruger blot følgende formel:
\( x \div y \% \times 100 = \text{det hele tal} \)

Det du gør er, at tage deltallet og dividere med procentandelen i procent (altså er procentdelen 25% så dividerer du med 25). Derefter skal du bare gange det tal med 100 også har du faktisk det fulde tal.

Som man kan se, er dette faktisk en utrolig nem og smarte måde at udregne procent, selvom det kan virke en smule indviklet i starten.

Dette er noget, som man kan bruge i mange sammenhæng. Når man altså står med et deltal og ved hvilken procentdel det udgør af det hele tal.

Når du vil finde procent af noget

Når du vil finde en procent af beløb, så kan du bruge denne formel:
\( x \% \times y \div 100 = \text{hele tal} \)
Dette er nok den mest kendte og mest almene form for procentregning. Du kan bruge denne, når du har et tal og en procentdel og vil vide hvor stor den procentdel er af det tal. For at regne procent ud skal du blot gange procentandelen med tallet og derefter dividere med 100. Det er faktisk det hele også har du svaret.

Er det gratis at bruge vores procent udregner?

Ja – Vores procent beregner er lavet til elever i folkeksolen og gymnasiet og andre mennesker.

Den er helt gratis at bruge for alle, fordi vi mener at alle skal kunne regne procent.

Så står ud i situationen og vil beregn procent, så skal du ikke være bange for at skulle betale, da det altid er gratis at bruge vores procent udregner.

Brug denne side for at omregne til decimaltal, brøker og procent.

Vi har også en dedikeret side til når du vil finde en procent stigning.

Har du derimod brug for at få gennemgået de mindre gangestykker, så kan du på denne side opfriske den lille tabel.

Se også vores side med vores kvadratrod regner, som du kan bruge til at finde kvadratroden af noget.

For at finde stigningen i procent, mellem to tal, finder du først forskellen mellem de to tal. Derefter dividerer du forskellen med det oprindelige tal (det laveste tal). Til sidst ganger du med 100 også har du stigningen i procent.

For at finde hvor mange procent et tal udgør af et andet skal du først dividere tallene med hinanden. Derefter ganger du med 100 også har du fundet ud af hvor mange procent et tal udgør af et andet.

For at finde forskellen mellem to tal i procent skal du først dividere tallene. Derefter ganger du med 100 også har du forskellen mellem to tal i procent.

For at finde procent af noget skal du gange procentandelen i decimaltal med det fulde tal. Derefter dividerer du med hundrede også har du procentandelen af et tal.