Hvad er en tangent?

I Matematik B på gymnasiet bruger man ofte begrebet tangent i emnet differentialregning. Læs mere her om ligninger og formeler for en tangent.

En tangent bruges når man allerede har en graf. Her er en tangent en ret linje, som kun skærer grafen i et punkt. Det kan det godt se om som, at tangenten skærer grafen flere steder, men faktisk skærer den kun grafen i et punkt.

Her kan du se funktionen(f), som er tegnet med en tangent i punktet A.

Hvad bruges en tangent til?

Tangenter bruges ofte i differentialregning, når man skal finde hældningen eller differentialkvotienten af en funktion i et punkt. For hvis en funktionen er differentiabel så er tangentens hældning lig med funktionens hældning eller differentialkvotient i punktet, som tangenten skærer.