Hvad er Procentpoint?

Procentpoint er en måleenhed til ændringer i procent. Er der en stigning fra 10% til 25% er det forskel på 15 procentpoint, fordi at 25 – 10 = 15 procent.

Beregn forskel i procentpoint

En forskel mellemog
er en forskel påxprocentpoint ellerxprocent.

Procentpoint og procent er IKKE det samme

Når man regner forskellen mellem to procentsatser i procentpoint, skal man blot se på forskellen mellem de to tal.

Altså mellem 50% og 120% er forskellen 70 procentpoint fordi, at 120 – 50 = 70 procentpoint.

Når man finder forskellen i procent ser man derimod på den procentvise stigning.

Forskellen i procent findes på følgende måde:

Først finder man forskellen på tallene.

120 – 50 = 70

Så dividerer man forskellen med det første tal og ganger med hundrede.

( 70 / 50 ) * 100 = 140%

Altså er forskellen i procent på 140%.

Hvornår bruges procent point?

Procentpoint bruges for eksempel ofte ved valg. Her kan et parti for eksempel gå fra 2% af stemmerne til 4% af stemmerne.

Dermed har partiet fået en fremgang på 2 procentpoint.

Deres fremgang i procent er derimod på 100%, hvilket kan lyde som mere end det reelt er, hvilket er grunden til at man bruger procent point, da det er nemmere at gennemskue hvilken fremgang partiet reelt har haft.


Som sagt, for at finde forskellen i procent point, skal man blot trække tallene fra hinanden. Dermed er det utroligt nemt at lave en procentpoint udregning, især i forhold til, at finde forskellen i procent.

Har du brug for at regne procentpoint til procent kan du bruge vores beregner ovenover, hvis du bare kender de to tal, som du vil finde forskellen mellem.

Med vores beregner får du både forskellen mellem dine to tal i procentpoint, men også som procentstigning, sådan at du kan se forskellen og vælge hvilke en du vil bruge.